I 35 år har min Far drivit rökeri och nu när han lutar sig tillbaka kommer jag driva detta vidare i samma anda tillsammans med min Fru. Givetvis kommer min far att vara en delaktig mentor för oss i mån av tid. Under de 35 år min Far drev rökeriet var jag i allra hösta grad delaktig i de göromål som finns. Förutom de så arbetade jag 10 år inom charkuteri, slakt och styckning. Efter detta arbetade jag vidare med butiksstyckning och delikatess. Idag arbetar jag forfarande med livsmedel i dagligvaruhandeln.

Välkomna
Niclas O Lis

Öppettider

Rökeriet har öppet mellan 1 oktober och 31 mars. 


Tisdag-torsdag 17.00 – 18.00

Lördagar 10.00 – 12.00

December:

21-23  dec      16-18
24-28 dec STÄNGT